STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonujemy pionowe oraz poziome oznakowanie docelowej organizacji ruchu na wszystkich
kategoriach dróg. Oferujemy:
Montaż oznakowania pionowego
Montaż urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) takich jak:
Słupek prowadzący U-1a,b
Słupek kierujący U-21a,b oraz U-21c,d
Tablice rozdzielające U-4
Lustra drogowe
Słupki przeszkodowe U-5a, U-5b tzw. pylony
Zapory drogowe
Słupki blokujące U-12c i U-2
Montaż aktywnych znaków i elementów BRD m.in. takich jak:
Znak aktywny U-6/C-9
Aktywny słupek przeszkodowy U-5c
Aktywne znaki D-6 wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych
Montaż barier odgradzających np. U-11a, U-12a, U-12b
Malowanie oznakowania poziomego
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy – skontaktuj się z nami! 😊