OZNAKOWANIE LINII KOLEJOWYCH

W 2013 roku rozpoczęliśmy działalność na rynku kolejowym, rozszerzając naszą ofertę o montaż
oznakowania kolejowego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami PKP PLK S.A.. W skład oferty wchodzi:
Montaż wskaźników przytorowych
Montaż tablic hektometrowych
Montaż elementów wyposażenia dworców i stacji kolejowych np.:
Gabloty peronowe
Tablice peronowe informacyjne
Kompleksowe oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych
Świadczymy usługi zarówno na liniach kolejowych zelektryfikowanych jak i niezelektryfikowanych,
istniejących oraz modernizowanych a także na bocznicach kolejowych.
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy – skontaktuj się z nami! 😊

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Specjalizujemy w wykonywaniu oznakowania Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zapewniamy
kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie:
Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
Uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzeń odpowiednich organów oraz niezbędnych
pozwoleń umożliwiających prace na drodze
Powiadomienie zarządców dróg o terminie wprowadzenia organizacji ruchu
Wykonanie indywidualnego, nietypowego oznakowania pionowego
Montaż oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z dokumentacją projektową
Uzyskanie odbioru zamontowanego oznakowania od zarządców dróg
Utrzymanie oznakowania w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników drogi
Przywrócenie Stałej Organizacji Ruchu
Ponadto zajmujemy się zabezpieczeniem prac prowadzonych na drogach gminnych, powiatowych,
wojewódzkich, a także krajowych, ekspresowych oraz autostradach . W swoim zapleczu posiadamy
urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego takie jak:
Słupek kierujący U-21a, b oraz a/b
Zapory drogowe : U-3, U-11a, U-14e, U-20
Przyczepa sygnalizacyjna U-26
Tablica wczesnego ostrzegania U-27
Sygnalizacja świetlna
Fala świetlna

Nasza oferta obejmuje świadczenie usług na wszystkich kategoriach dróg. Do każdego zadania
podchodzimy indywidualnie, dopasowujemy ofertę do potrzeb, wymagań i oczekiwań Zleceniodawcy.
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy – skontaktuj się z nami! 😊

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonujemy pionowe oraz poziome oznakowanie docelowej organizacji ruchu na wszystkich
kategoriach dróg. Oferujemy:
Montaż oznakowania pionowego
Montaż urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) takich jak:
Słupek prowadzący U-1a,b
Słupek kierujący U-21a,b oraz U-21c,d
Tablice rozdzielające U-4
Lustra drogowe
Słupki przeszkodowe U-5a, U-5b tzw. pylony
Zapory drogowe
Słupki blokujące U-12c i U-2
Montaż aktywnych znaków i elementów BRD m.in. takich jak:
Znak aktywny U-6/C-9
Aktywny słupek przeszkodowy U-5c
Aktywne znaki D-6 wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych
Montaż barier odgradzających np. U-11a, U-12a, U-12b
Malowanie oznakowania poziomego
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy – skontaktuj się z nami! 😊

OZNAKOWANIE POZIOME

Profesja naszej firmy specjalizuje się w rzetelnym wykonywaniu oznakowania poziomu
cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego. Usługi oferowane przez firmę VISTIN obejmują przede
wszystkim:
Drogi osiedlowe
Parkingi
Hale
Przejazdy kolejowo-drogowe

😊

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy – skontaktuj się z nami! 😊

PROJEKTOWANIE:

Wykonywana dokumentacja projektowa obejmuje pełen zakres oznakowania pionowego, poziomego
oraz urządzeń BRD niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia robót przez firmy
budowlane, a także jak najsprawniejszego kierowania ruchu drogowego w pobliżu prowadzonych robót.
Etap projektowania poprzedzony jest wizją lokalną, podczas której wykonywana jest baza fotograficzna
oraz szkice sytuacyjne. Projekt wykonywany jest wg aktualnych przepisów, uwzględnia także zalecenia
do projektowania (np. GDDKiA). Przed przekazaniem Zamawiającemu projekt jest opiniowany i
zatwierdzany przez odpowiednie jednostki administrujące.
Wykonawca na życzenie Zamawiającego jest w stanie wykonać wycenę przedstawionych rozwiązań
oraz dokonać jej analizę porównawczą względem innych wariantów (np. różne drogi objazdowe).
Poziomy cen w tych analizach pochodzą bezpośrednio od producentów oraz firm wynajmujących i
utrzymujących w czasie użytkowania oznakowanie.
Jeżeli jest to wymagane, możliwe jest wykonanie dokumentacji dodatkowej:
– rysunki wykonawcze tablic drogowych wraz z obliczeniami konstrukcji wsporczych,
– mapy informacyjne dla mieszkańców z informacją o zmianie organizacji ruchu w sąsiedztwie,
– materiały do publikacji w prasie lokalnej.
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy – skontaktuj się z nami! 😊