PROJEKTOWANIE:

Wykonywana dokumentacja projektowa obejmuje pełen zakres oznakowania pionowego, poziomego
oraz urządzeń BRD niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia robót przez firmy
budowlane, a także jak najsprawniejszego kierowania ruchu drogowego w pobliżu prowadzonych robót.
Etap projektowania poprzedzony jest wizją lokalną, podczas której wykonywana jest baza fotograficzna
oraz szkice sytuacyjne. Projekt wykonywany jest wg aktualnych przepisów, uwzględnia także zalecenia
do projektowania (np. GDDKiA). Przed przekazaniem Zamawiającemu projekt jest opiniowany i
zatwierdzany przez odpowiednie jednostki administrujące.
Wykonawca na życzenie Zamawiającego jest w stanie wykonać wycenę przedstawionych rozwiązań
oraz dokonać jej analizę porównawczą względem innych wariantów (np. różne drogi objazdowe).
Poziomy cen w tych analizach pochodzą bezpośrednio od producentów oraz firm wynajmujących i
utrzymujących w czasie użytkowania oznakowanie.
Jeżeli jest to wymagane, możliwe jest wykonanie dokumentacji dodatkowej:
– rysunki wykonawcze tablic drogowych wraz z obliczeniami konstrukcji wsporczych,
– mapy informacyjne dla mieszkańców z informacją o zmianie organizacji ruchu w sąsiedztwie,
– materiały do publikacji w prasie lokalnej.
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy – skontaktuj się z nami! 😊