OZNAKOWANIE LINII KOLEJOWYCH

W 2013 roku rozpoczęliśmy działalność na rynku kolejowym, rozszerzając naszą ofertę o montaż
oznakowania kolejowego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami PKP PLK S.A.. W skład oferty wchodzi:
Montaż wskaźników przytorowych
Montaż tablic hektometrowych
Montaż elementów wyposażenia dworców i stacji kolejowych np.:
Gabloty peronowe
Tablice peronowe informacyjne
Kompleksowe oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych
Świadczymy usługi zarówno na liniach kolejowych zelektryfikowanych jak i niezelektryfikowanych,
istniejących oraz modernizowanych a także na bocznicach kolejowych.
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy – skontaktuj się z nami! 😊